En vellykket ATK-indsats

Hvad er ATK?

ATK står for Aldersrelateret Træningskoncept og handler om at træne de rigtige ting i den rigtige rækkefølge i den rigtige alder. Det gode ATK-træningsmiljø bygger på glæden ved sporten og på udvikling frem for tidlige resultater – det handler ikke om, hvor god køreren er lige nu, men hvor god køreren kan blive.

Aldersrelateret træning tager udgangspunkt i den enkelte kørers forudsætninger. Der er flere faktorer, som spiller ind på, hvad en kører bør træne. For det første er der kørerens biologiske, fysiologiske og psykiske udvikling; for børn er det vigtigt, at træningen er legebaseret og har fokus på basale bevægelsesfærdigheder – først senere bliver de i stand til at træne mere specifikke teknikker og til at forstå taktisk træning.

For det andet er der kørerens alder, som ifht. reglementet er bestemmende for, hvornår man kan deltage i de forskellige maskinklasser. For det tredje er der kørerens erfaringsår, dvs. det antal års erfaring, han eller hun har som kører. Man kan være relativt erfaren som 12-årig, og man kan være begynder som 14-årig – og træningen skal tilpasses derefter.

Ved at tilpasse træningen til den enkelte kører sikrer man, at alle kørere uanset niveau bliver mødt med en sjov, udfordrende og udviklende træning. Det giver bedre forudsætninger for talentudvikling, og det giver gladere og mere motiverede breddekørere, som bliver længere i sporten.

Vi har udarbejdet ATK-koncepter inden for speedway og motocross, og du kan finde udgivelserne i pdf-format under fanebladene ATK Speedway og ATK Motocross. ATK-bøgerne udgør undervisningsmaterialet på vores klubtræneruddannelser og er ligeledes grundlaget for de ATK-udviklingsforløb, som stadig flere af vores klubber gennemgår.