En vellykket ATK-indsats

DMU’s ATK-koordinator Kenneth Kaalund har haft travlt i 2020 og 2021 med afviklingen af træninger og træner-samlinger trods udfordringer med corona. ATK-indsatsen har været en stor succes, som Kenneth her gør status på.

ATK-turnéen har strakt sig over hele landet med træninger i speedway og motocross. Alle steder blev Kenneth og hans trænerteam, nogle gange bestående af DMU’s landstrænere, mødt af glade ansigter fra klubfolk, små kørere og deres forældre – klar til at suge gode råd til sig om træning i motorsporten.

– Opbakningen har været over al forventning og ikke mindst glæden ude i klubberne, når vi kommer forbi. Vi samler kørere fra nær og fjern, og mange gange kom de samme kørere og forældre igen til flere træninger, selvom det blev afholdt i andre klubber, fortæller Kenneth Kaalund og fortsætter:

– Samtidig oplevede jeg forældre, som var rigtig nysgerrige på, hvordan man træner godt og de værktøjer, man får med sig fra ATK-uddannelsen. Så man må sige, at interessen for ATK er til at føle på ude blandt DMU’s medlemmer og kan hjælpe til af fastholde en masse kørere i sporten.

Nye trænere i svøb

Formålet med de mange ATK-træninger har været at vise fordelene ved at have en fast ATK-træner i klubben. På den måde kan en klub fast afvikle målrettede træninger. Derfor har ønsket også været at inspirere flere til at tage uddannelsen som ATK-træner, som DMU afvikler i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund.

Kenneth Kaalund og DMU’s MX-landstræner, Emil Larsen, har derfor også haft travlt med at afvikle træner-samlinger for alle med interessen i at blive træner i sin motocross-klub. Også her har deltagelsen vær stor.

– Trænerne har alle haft forskellige baggrunde og praktisk erfaring i forhold til sporten. Men en fællesnævner hos dem var lysten til at være træner og lære om de principper, som ATK er baseret på. Træner-samlingerne har været en mulighed for os at komme ud og se folk i øjnene, samtidig med at vi kan opfordre dem til at tage den fulde ATK-uddannelse. Vi har på den måde mødt mange trænere derude og også fået en del af dem til at tilmelde sig eller overveje ATK-uddannelsen, fortæller Kenneth Kaalund.

Vi fortsætter indsatsen i 2022!

ATK-arbejdet har givet en saltvandsindsprøjtning og hjulpet en lang række kørere, forældre og trænere med at øge deres niveau. Man kan derfor glæde sig til 2022, hvor Kenneth & Co. igen besøger landets klubber for at udbrede ATK.

– Vi har fundet en rigtig god model for at arbejde med ATK i øjenhøjde ude i klubberne, og det fortsætter vi selvfølgelig med i 2022. Alle deltagere har glæde af ATK-træningerne og det er en kæmpe hjælp til at skubbe udviklingen af kørere og trænere i gang i DMU’s klubber. Vi ser både det at have en fast ATK-klubtræner i klubben som et værktøj til udvikling af eksisterende medlemmer, men også rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer, fortæller Kenneth Kaalund og afslutter:

– Vi håber naturligvis også, at vi løbende ser flere, der tager ATK-uddannelsen, så den trænings-indsats, vi periodisk kan lægge i klubberne, overtages af faste træninger med egne trænere i klubberne.

Artikel fra Motorbladet december 2021