ATK Micro træningsdage kickstartes igen

Træningsdagene er udelukkende for microkørere og foregår kun på microbanerne.

Træner på træningsdagene vil være ATK Koordinator, Kenneth Kaalund, samt mulighed for en yderligere klubtræner.

 ATK Micro træningssamlinger

Hver træningsdag har begrænset deltagerantal og foregår efter først til mølle princip.